Nederland maakt werk van slimme laadpalen

Laadpalen slimmer maken

Er wordt al tientallen jaren gepraat over slimme energienetwerken maar in Nederland gaan we er nu ook werk van maken. De organisatie ElaadNL begint bij het verslimmen van de laadpalen voor elektrische auto’s. 

De voorbije 100 jaar is elektriciteit vooral éénrichtingsverkeer geweest. Er wordt ergens op een centrale plek heel veel stroom geproduceerd en die wordt dan verdeeld over duizenden verbruikers.

Het probleem is dat een klassieke elektriciteitscentrale (op kernenergie, kool, gas, …) best continu draait maar elektriciteit niet continu verbruikt wordt. Om pieken en dalen in verbruik op te vangen is buffercapaciteit nodig (in de vorm van batterij-opslag, stuwmeren, …).

Vraag en productie afstemmen

Daarbij komt dat we de laatste 10 jaar heel wat wind- en zonne-energie hebben bijgekregen. Die bronnen zijn minder voorspelbaar dan klassieke energiecentrales. Je weet immers niet altijd precies wanneer de wind zal waaien of de zon zal schijnen.

Om de buffercapaciteit te verkleinen is het dus ideaal om productie en verbruik op elkaar af te stemmen, en daarvoor heb je slimme energienetwerken nodig. Een dergelijk netwerk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je wasmachine start wanneer er veel zonne-elektriciteit geproduceerd wordt.

Op grote schaal

Er zijn over heel de wereld al heel wat proefprojecten aan de gang, maar weinig op grote schaal. Daar willen de Nederlandse netbeheerders nu verandering in brengen. Hun organisatie ElaadNL heeft daartoe het “Living Lab Smart Charging” (LLSC) project in het leven geroepen. LLSC zal zich focussen op slimme laadpalen voor elektrische wagens.

Slimme laadpalen door ElaadNL

LLSC werd opgezet door ElaadNL, een organisatie van de Nederlandse netbeheerders Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin, Tennet en Westland Infra. Het is de bedoeling dat LLSC zoveel mogelijk bestaande laadpalen slim maakt en dat op de nieuwe laadplekken zoveel mogelijk slimme laadpalen geïnstalleerd worden.

80% van laadpalen worden slim

325 Nederlandse gemeentes doen mee aan LLSC, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht and Den Haag. Bovendien zijn ook de private bedrijven The New Motion en EV-Box op de kar gesprongen. Op die manier heeft “Living Lab Smart Charging” 80% van de publieke laadpalen in handen.

In een eerste fase zal de “slimmigheid” er vooral in zitten dat het laden wordt afgestemd op de (over-)productie van groene energie. Gebruikers zullen via een smartphone-app hun voorkeuren kunnen bepalen (bijvoorbeeld: ik moet om 16u doorrijden met een 80% geladen batterij) en het systeem zal daar rekening mee houden.

Boost voor Nederlandse economie

Er zullen verder ook testen gebeuren met “vehicle-to-grid” technologie. Je wagen kan dan bijvoorbeeld elektriciteit leveren aan de slimme laadpalen wanneer de vraag in het netwerk groter is dan de productie.

 

Wanneer dit alles een succes wordt, wil ElaadNL hun opgedane kennis in internationale standaarden gieten. Op die manier hopen de netbeheerders een boost te geven aan de Nederlandse economie, arbeidsplaatsen te creëren en de wereld een stukje beter te maken. In bovenstaande video wordt nog eens uitgelegd hoe het project juist in elkaar zit.